Melkkoeien

Op ons bedrijf hebben wij ongeveer 200 melkkoeien. Zij verblijven in de ligboxenstal. In de zomerperiode gaan de koeien overdag naar buiten en in de winterperiode blijven zij de gehele dag op stal. Tweemaal per dag, ’s ochtends en aan het einde van de middag, worden onze melkkoeien gemolken in de 2 x 10 stands zij aan zij-melkstal. De hoeveelheid melk per koe wordt geregistreerd dagelijks via de MPC's en 6-wekelijks via de melkcontrole. Eén keer per 6 weken vind er melkcontrole plaats. Het rantsoen van onze melkkoeien bestaat uit kuilgras, mais en borstel. In de zomer eten de koeien ook vers gras als zij buiten zijn. Het hele jaar door wordt dit rantsoen aangevuld met brokjes dat zij in één van de krachtvoerboxen krijgen. Meer over koeien en jongvee zie hieronder.

 

Jongvee

Ons jongvee is verdeeld over een drie schuren. De eerste twee weken verblijven ze en de éénlingboxen buiten. Daar krijgen ze de eerste met de fles aangeboden en vervolgens kunstmelk. Tot de leeftijd van drie maanden verblijven de kalfjes in de kalverschuur. De kalveren verblijven in een groot strohok waar zij door middel van wennemars drinkbakken melk kunnen drinken. Na 3 maanden gaan ze naar de jongveestal. Zij doorlopen deze stal in groepen op leeftijd. Wanneer zij 1 jaar en 3 maanden oud zijn wordt hun plek de ligboxenstal, hier worden ze geïnsemineerd en ook hier kalven zij af en zijn zij melkkoe geworden. In de periode eind maart tot en met eind oktober/begin november is het jongvee buiten. Dat is belangrijk. Zij leren dan goed te grazen. Jonge kalfjes komen maar een korte periode buiten.

 

Schapen

Naast melkkoeien hebben wij ook schapen. Zij verblijven het gehele jaar (m.u.v. de aflammerperiode) buiten in het land. Wanneer zij buiten zijn in het land, eten zij alleen gras. Verblijven zij tijdelijk binnen omdat ze net hebben gelammerd, dan eten ze kuilgras, mais en biks. Wanneer ze lammeren, krijgt het schaap met haar lammetjes een eigen hokje, waardoor de band van het schaap met haar lammeren wordt verstevigd. Na drie dagen gaat zij met haar lammeren naar de groep met schapen die ook lammeren hebben. We hebben ongeveer 20 schapen met bijbehorende lammetjes.

 

De aflammerperiode

Ieder schaap dat net gelammerd heeft een eigen hokje met haar lammeren. Dit doen we omdat we de band van het moederdier met de lammetjes hecht willen hebben. Dit is zeker niet vanzelfsprekend, zeker niet bij schapen die voor het eerst lammeren.

Keizersnede schaap

Een keizersnede bij een schaap komt maar zelden voor, Ik heb het nog maar weinig meegemaakt. Deze gebeurtenis was 24 maart 2011. Heel bijzonder was het dat de moederdier het lammetje heeft aangenomen. Want er is toch flink ingegrepen, wat het natuurlijk gedrag kan verstoren.