Beste mensen even wat feiten op een rij. Lees je mee?

In 1950 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners. In 2020 17,4 miljoen.

In 1950 waren er 410.000 agrarische bedrijven. In 2020 nog 53.000.

In 1950 waren er 1,57 miljoen koeien en in 2020 1,6 miljoen.

Tussen 1950 en 2016 is er 550.000 hectare cultuurgrond onttrokken aan de landbouw en sindsdien gaat er ieder jaar nog 7500 hectare landbouwgrond verloren aan woning- en wegenbouw en aan zogenaamde natuur.

Van het grondoppervlak dat nodig is om al het voedsel te produceren om aan de behoefte van de Nederlanders te voldoen, is 1800 m2 per persoon nodig. Die ruimte hebben we niet.In Nederland kúnnen we dus niet eens produceren wat we zelf allemaal verorberen. Dat wordt dus al in het buitenland geproduceerd. Denk aan koffie, wijn, sinaasappels, bananen, kiwi's, cacao/chocola en soja- palm- en zonnebloemolie.

De import van landbouwgoederen wordt geraamd op 67,1 miljard euro. Nederland exporteert weliswaar voor 95,6 miljard euro, maar let wel!! ... 27,3 miljard is wederuitvoer: goederen van buitenlandse makelij die na aankomst in Nederland niet of nauwelijks een bewerking ondergaan en daarna weer worden doorgevoerd naar het buitenland. De werkelijke export is dus 68,3 miljard euro en is 1,2 miljard meer dan er wordt

geïmporteerd. Export bedraagt 9,5 miljard aan sierteelt , 8,8 miljard aan vlees , 8,6 aan zuivel en ei , 7,3 aan groenten , 6,2 aan fruit en 5,8 miljard aan dranken en bier. Bedenk ook: alleen import zorgt voor faillissement van ons land! Meer dan de helft van de geëxporteerde goederen gaat naar onze buurlanden. Het grootste deel van ons land woont overigens dichter bij Duitsland dan bij de Randstad.

Dan is er ook nog het feit dat er 600.000 mensen in banen werken die direct afhankelijk zijn van de agrarische productie.

Ook een feit: Ammoniakuitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 kiloton in 1990, tot 110 kiloton nu. Er is 9.7 miljard kilo minder mest dan in 1990. Boeren hebben tussen 1990 en 2017, 187 miljoen kilo stikstof gereduceerd. Fosfaatuitstoot is sinds 1990 gedaald met 60 miljoen. 92 procent van koeienvoer bestaat uit gras en maïs van NL bodem.

Dan ook nog even deze feiten:

In 1950 reden er 139.000 auto's rond en in 2020 8,9 miljoen.In 1940 waren er 350.000 passagiers op Schiphol en in 2020 passeerden 58,2 miljoen mensen de incheckbalie.

Tot slot nog maar weer de opmerking dat we met 0,3% van de bevolking voorzien in de voedselvoorziening van de overige 99,7%.

En dan met droge ogen durven te zeggen dat de boeren moeten verdwijnen.

 

Bronnen: RVO, CBS, WUR, NZO-Zuivel, Nieuwe Oogst

Erik Terpstra - Manager projectbeheersing bij Rijkswaterstaat

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.